วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 71

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เล่มที่ 71

Large ameloblastic fibro-odontoma of mandible: a case report Author – ชัชวาล อมรกาญจนวัฒน์ Key words – อะเมโลบลาสติกไฟโบรโอดอนโทมา เนื้องอกเหตุกำเนิดฟัน,กระดูกขากรรไกรล่าง Download Original Article
Change of periodontal tissue following augmented-corticotomy assisted orthodontics using concentrated growth factor Author – เกริกวัชร สุริยาอัมพร,ทองนารถ คำใจ,ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์,นวพร ฤทธิ์วิรุฬห์,ธนสิน บุญทวีคุณ Key words – กระบวนการกรอกระดูกทึบรอบรากฟันร่วมกับการเสริมกระดูก,คอนเซนเทรตเต็ดโกรทแฟกเตอร์,สภาวะปริทันต์ Download Original Article
Correlation between clinical and pathologic features of oral squamous cell carcinoma and 5-year survival rate: a retrospective study Author – กฤษสิทธิ์ วารินทร์,สุทิน จินาพรธรรม Key words – มะเร็งช่องปากชนิดสความัสเซลล์,อัตรารอดชีพ 5 ปี Download Original Article
The study of distance and direction from soft tissue nasion to anterior cranial fossa in Thai orthognathic patients Author – วรุตตา เกษมศานติ์,สมชาติ เราเจริญพร Key words – หมุดอ้างอิงภายนอก,การผ่าตัดขากรรไกร,โพรงอากาศฟรอนทัล Download Original Article
Comparison of bond strength of wire and tooth surface for tooth splinting between cyanoacrylate medical adhesive and flowable resin composite: an in vitro study Author – สาริกข์ คณานุรักษ์,พิมล บำรุง Key words – การเฝือกฟัน,แรงยึดติดแบบเฉือน,ไซยาโนอะครีเลต,เรซินคอมโพสิตชนิดเหลว Download Original Article
Comparison between mefenamic acid and ibuprofen on gastrointestinal irritation and postoperative pain control in oral surgery patients Author – ชโลชา เกตุงาม,ณิชกุล เจินสหกิจ,ภรณ์วลักษณ์ สินไชย,พรชัย จันศิษย์ยานนท์ Key words – การระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร,ไอบูโพรเฟน,ฟันกรามซี่ที่สามล่างคุด,กรดเมเฟนามิก,อาการปวดหลังผ่าตัด Download Original Article