สมัครอบรมฟรีผ่าน website กับโครงการ CIG ของสมาคมฯ

ตอนนี้ทางสมาคมศัลย์ฯ มีข่าวดีมาบอกแก่สมาชิกผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องเฉพาะด้านได้แก่ Dental Implant, Orthognathic Surgery และ Maxillofacial Injuries โดยฝ่ายศึกษาและวิจัยได้ัจัดตั้งโครงการ "Clinical Interesting Group (CIG)" ขึ้น ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงเย็นของวันที่จัด MIC ของทันตแพทย์ประจำบ้าน รูปแบบการประชุมประกอบด้วยวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ้า สมาชิกท่านใดมี Case ผู้ป่วยที่น่าสนใจก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้นะคะ

 ทางสมาคมศัลย์ฯ จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิก ในการกรอกข้อมูลและส่งมายังสมาคมศัลย์ฯ เพื่อจะได้ทำจดหมายเชิญ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสมาชิกผู้ที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายศึกษาและวิจัย

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง web site ได้ที่นี่ กด