แบบฟอร์มใบสมัครเข้าบรรยายในการประชุมวิชาการ

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวดบทคัดย่อในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 

ระหว่างวันที่  1-3  พฤษภาคม  2556 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง  จ.กระบี่

สามารถ Download แบบฟอร์มสมัครการเข้าบรรยายได้ที่ link ด้านล่าง

 

(กด Ctrl+s ที่หน้า link เพื่อ download ไว้ที่เครื่อง)

https://docs.google.com/file/d/0B3ftDFmBh8CQLUhKcmZuNmhzb2c/edit?usp=sharing

ส่งบทคัดย่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.