กำหนดส่งบทคัดย่อ

 

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดบทคัดย่อในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

          หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 18 มีนาคม 2556