ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 Digital Technology in Oral and Maxillofacial Surgery

 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  

 Digital Technology in Oral and Maxillofacial Surgery 

 1-3 พฤษภาคม 2562 

 โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี 

 >> ลงทะเบียนออนไลน์ << 

 ตารางการนำเสนอผลงานและเกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

Original Article ห้อง Ballroom I

Case Report I ห้อง Chandelier I

Case Report II ห้อง Chandelier II

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

====================================================== 

การนำเสนอผลงานของทันตแพทย์ 

Download >> แบบฟอร์มใบสมัครเข้าบรรยายในการประชุมวิชาการ File MS Word  หรือ  File PDF

เมื่อโหลดไฟล์ WORD ไปแล้วให้ลองเปิดดูก่อน ถ้าหากไม่สามารถใช้งานได้ให้โหลดเป็นไฟล์ PDF แทนครับ

ส่งบทคัดย่อที่ ...    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ... ที่เดียวเท่านั้น

======================================================  

Download เอกสารต่างๆ

 

 Download >>  กำหนดการประชุม

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.รพ./ศูนย์/สถานพยาบาล

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> คณบดี 

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.สำนักอนามัย(กทม.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...

โทรศัพท์ 0 2218 8581 (คุณแหน๋ม) ในวันและเวลาราชการ

Line: @thaiaoms (ต้องใส่ @ ด้วยนะครับ)

หรือ E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.