ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 “Tips and Trick in Odontogenic Infection: update for all”

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

เรื่อง “Tips and Trick in Odontogenic Infection: update for all”

18 ธันวาคม 2561

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 ลงทะเบียน online << click 

Download เอกสารต่างๆ click อ่านเพิ่มเติมที่ด้านล่างได้เลยครับ 

 Download เอกสารต่างๆ 

 

 Download >> กำหนดการประชุม

 

 Download >> ลงทะเบียน Online

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.รพ./ศูนย์/สถานพยาบาล

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> คณบดี 

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.สำนักอนามัย(กทม.)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2218 8581 (คุณแหน๋ม)