ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 Advances in Management of Post- traumatic Maxillofacial Deformities

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

Advances in Management of Post- traumatic Maxillofacial Deformities

2-4 พฤษภาคม 2561

โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

 

 

 กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน

ตารางพรีเซ้นท์ Case report ห้อง 1

ตารางพรีเซ้นท์ Case report ห้อง 2

ตารางพรีเซ้นท์ Oral research

 

 

Download เอกสารต่างๆ 

 

 ลงทะเบียนออนไลน์ >> https://goo.gl/u2JrD6

 

 Download >>  กำหนดการประชุม

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.รพ./ศูนย์/สถานพยาบาล

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> คณบดี 

 

 Download >> หนังสือเชิญประชุมถึงต้นสังกัด >> ผอ.สำนักอนามัย(กทม.)

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2218 8581 (คุณแหน๋ม)